Közösségi formatervezési oltalom Kérdezz-Felelek (GYIK)


Kérdések

Mi az az Európai Uniós ”Közösségi Design”?
Mekkora az eljárás költsége?
Mi a bejegyzési eljárás folyamata?
Mennyi ideig tart az eljárás?
Mikortól illeti meg a bejelentőt az oltalom?
Mi a végleges oltalmi idő?
Miért érdemes EU közösségi mintaoltalmat regisztráltatni?
Vannak-e hátrányai a közösségi bejelentésnek?
Kell-e kutatást végezni bejelentés előtt hasonló oltalmakra?
Milyen designok regisztrálhatók?
Létezik-e nem regisztrált oltalom?
Milyen adatszolgáltatásra van szükség a design bejelentéshez?
Mi tehetünk, ha azt látjuk, bitorolják kizárólagos oltalmunkat?
Mit tehetünk, ha úgy véljük, hogy más design oltalma valójában nem új?

Válaszok


Mi az az Európai Uniós ”Közösségi Design”?
A közösségi design, azaz formatervezési mintaoltalom (Registered Community Design) nem egy nemzet területén, hanem az Európai Unióban ad jogi oltalmat, mintha az Európai Unió egy ország lenne. Közösségi formatervezési mintaoltalmi bejelentést az OHIM-nál, azaz a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál lehet tenni (Alicante, Spanyolország). Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. jogosult magyar jogi és természetes személyek képviseletére a fenti uniós intézménynél. Elérhetőség.

Vissza a kérdésekhez

Mekkora az eljárás költsége?
A bejelentési eljárás teljes díja háromszázezres nagyságrendű, amely relatíve nagyon kedvező. A díjat általában nem növeli más járulékos díj, regisztrációs illeték nincs. A megbízási díj és illeték bejelentéskor esedékes, és független a design elbírálásának menetétől. E díjért a magyar piaci érték százszorosának megfelelő, 28 országra kiterjedő oltalmat kapunk. Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. megbízáskor a megjelölt költségviselőnek számláz.

Vissza a kérdésekhez

Mi a bejegyzési eljárás folyamata?
Az Európai Uniós design bejelentés megadásának folyamata viszonylag nagyon gyors. Csak formai vizsgálatnak vetik alá a mintát. Ellentétben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala eljárásával, újdonságvizsgálat nincs. A bejelentés ellen harmadik fél nem szólalhat fel (megadás után természetesen lehet érvénytelenítést kezdeményezni). Az eljárás blokkdiagramja külön menüpont alatt található.

Vissza a kérdésekhez

Mennyi ideig tart az eljárás?
A közösségi formatervezési minta regisztrációja 1-2 hónapot vesz igénybe. A design regisztrációja (megadása) a bejelentési napra visszaható hatályú, ezért igazából a bejelentési nap a fontos, nem a megadásé.

Vissza a kérdésekhez

Mikortól illeti meg a bejelentőt az oltalom?
Az első oltalom a bejelentési napra visszamenőlegesen keletkezik, és ettől számítva 5 évig áll fenn.

Vissza a kérdésekhez

Mi a végleges oltalmi idő?
A maximális oltalmi idő 25 év. Az első ötéves oltalom négy alkalommal meghosszabbítható újabb 5-5 évvel. A meghosszabbításokra külön megbízást kell adni jogi képviselőnek.

Vissza a kérdésekhez

Miért érdemes EU közösségi mintaoltalmat regisztráltatni?
Az oltalmazási eljárás valamennyi tagországra nézve megindul egyetlen bejelentési kérelem alapján. Nagy előnye, hogy így nem tagállamonként kell külön-külön a megjelölést regisztráltatni. Ezzel jelentős idő és pénz takarítható meg. A designok a csatlakozó új tagállamokra automatikusan kiterjednek.

Vissza a kérdésekhez

Vannak-e hátrányai a közösségi bejelentésnek?
Egyetlen apró negatívuma az eljárásnak, hogy amennyiben akárcsak egyetlen tagállamban ütközik egy korábbi jogosultsággal, úgy az a jogosult a teljes Unió területén töröltetheti az oltalmat. Ilyen esetekben a bejelentés nemzeti bejelentésekké alakítható át. Ez utóbbi jelentős díjjal jár.

Vissza a kérdésekhez

Kell-e kutatást végezni bejelentés előtt hasonló oltalmakra?
Sajnos gyakorlatilag nincs lehetőség reaális áron kutatást végezni. Maga az európai védjegyhivatal sem végez kutatást. Az oltalomra újdonságrontó lehet minden lajstromozott vagy csak egyszerűen nyilvánosságra jutott design, történjék ez az EU legkisebb tagállamában. Ezek feltárása csak helyi szabadalmi ügyvivők útján lenne korlátozottan lehetséges, így egyszerűbb és gazdaságosabb nem törődni a kérdéssel. Korábbi regisztrált EU designok keresése azonban lehetséges. Ilyen megbízást vállal a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft..

Vissza a kérdésekhez

Milyen designok regisztrálhatók?
Leegyszerűsítve a designnak világszinten újnak és egyéninek kell lennie. Egyéni a minta, ha tájékozott felhasználóra bármely korábbi mintától eltérő összbenyomást tesz. A forgalomba hozatalt követő egy éven belüli bejelentés esetén a forgalomba hozatal még nem számít újdonságrontónak. Tekintve azonban, hogy más piaci szereplőknek is tudomására juthat, előnyösebb e türelmi idővel nem élni. Nem védhetők olyan megoldások, amelyek csupán a műszaki rendeltetés következményei vagy amelyek a felhasználás során nem láthatók (pl. beépítettek).

Vissza a kérdésekhez

Létezik-e nem regisztrált oltalom?
Igen. A bejelentés nélküli minta az első forgalomba hozatalt követő 3 évig a törvény erejénél fogva is védett (szerzői joghoz hasonló oltalom). Ez az oltalom azonban jelentősen korlátozott, mert csak szolgai másolás ellen véd, továbbá igen nehéz a jogérvényesítés. A bitorló azt állítja, hogy neki is épp ez a forma jutott eszébe, ilyenkor nekünk kell bizonyítani, hogy tudhatott a mintánkról. Ha egy mód van rá, akkor a regisztrációs oltalommal éljünk inkább.

Vissza a kérdésekhez

Milyen adatszolgáltatásra van szükség a design bejelentéshez?
Mindenekelőtt szükség van a bejelentő nevére, pontos címére és állampolgárságára, illetve jogi személyek esetén a székhely megjelölésére. Szükség van továbbá a szerző(k), azaz a formatervező természetes személy(ek) nevére, címére. Szerzőségi arányra nincs szükség. Meg kell adni továbbá a design pár soros leírását. Legfontosabb azonban a designról készült digitális fénykép. Ha a design egy pozícióban nem látható kellően, akkor több képen is bemutatható. Ha még prototípus nem készült, akkor a design helyettesíthető megfelelő grafikával.

Vissza a kérdésekhez

Mi tehetünk, ha azt látjuk, bitorolják kizárólagos oltalmunkat?
Közösségi formatervezési minta oltalmi bírósághoz fordulhatunk. Magyarországon a Fővárosi Bíróság jár el ilyen hatáskörben. Jogi képviseletet Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. lát el.

Vissza a kérdésekhez

Mit tehetünk, ha úgy véljük, hogy más design oltalma valójában nem új?
Ilyenkor az Alicante-i európai védjegyhivatalhoz, azaz a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz fordulhatunk. Itt is a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. lát el képviseletet. A design oltalma ellen lehet megsemmisítési, törlési eljárást kezdeményezni. Az eljárás során bizonyítani kell, hogy a – türelmi időt is figyelembe véve – a design a bejelentés előtt már nyilvánosságra jutott és ez a tény rendes üzletvitel során az érintett EU-s szakmai körök tudomására juthatott.

Oldal tetejére.