EU formatervezési mintaoltalom – tennivalók lépésről lépésre

Európai design: 5 lépésre az 500 milliós piactól

1. LÉPÉS
Döntsük el, hogy magyar vagy Európai Uniós formatervezési mintaoltalomra (korábbi nevén ipari mintaoltalomra) van-e szükségünk. A döntésnél vegyük figyelembe, hogy az EU-nak Magyarország is része, ezért párhuzamos oltalomra nincs szükség. Az EU eljárás sokkal gyorsabb, minta a magyar hatósági eljárás: a gyakorlat az, hogy a közösségi designt a bejelentéstől számított 3-4 héten belül lajstromozzák (a magyar eljárás ezzel szemben több hónapot vesz igénybe). Az EU-ban nincs újdonságvizsgálat (természetesen azért törvényi feltétel ott is az újdonság). Az EU eljárás komplett díja kb. 3-4-szerese a magyarénak, de az oltalmazott területen 50-szer többen élnek, a piaci kapacitás pedig legalább százszoros. Egy EU design oltalmának a komplett díja 300 ezres nagyságrendű, míg az ezzel egyidőben tett (egyidejűleg bejelentett) rokon designok oltalmának díja ennek csak harmada-negyede. Így az ötéves oltalom egy országra eső fajlagos díja csupán tízezres nagyságrendű. Ha csak magyar oltalmat óhajt, úgy arról www.szabadalmi.hu honlapunkon tájékozódhat. Ha az EU bejelentés mellett döntött, lépjünk tovább.

2. LÉPÉS
Ellenőrizzük, hogy valóban oltalomképes-e, amit védeni óhajtunk. Sajnos egyszerű kutatással nincs lehetőség arra, hogy designunk újdonságáról meggyőződjünk. Ilyet azonban az EU hatóság sem végez, és nem is kelléke a bejelentésnek. Azt azonban ellenőrizzük, hogy nincs-e kizárva az oltalomból a védeni kívánt termék külső formája, azaz megfelel az alábbi követelményeknek:

  • nem kizárólag a műszaki rendeltetés következménye a forma,
  • használat során megtekinthető, azaz nincs elzárva (pl. vakolattal eltakart tégla-design, beépített alkatrész design),
  • egyéni alkotásunk, amely még nem jutott nyilvánosságra, vagy ha mégis, úgy egy évnél nem régebben.

3. LÉPÉS
Készítsünk digitális fényképet a termékről. Ha egy pozícióból nem ábrázolható kellően, akkor több pozíciót is választhatunk. A képen nem lehet semmi más, felesleges (ember, más tárgy stb.). Egy-egy fotó lehetőleg ne legyen 200 kB-nál nagyobb méretű. Ha még nincs prototípusunk, akkor grafikussal kell fotóhoz hasonló képet készíttetnünk. Szükség esetén az iroda tud szakembert ajánlani. Készítsünk továbbá egy pár soros leírást, hogy mit ábrázol a fénykép. Részletes leírásra nincs szükség, az nem nyújtható be. A védelem a fotón lévő ábrázolásra vonatkozik. Az adatszolgáltatás elkészülte után emailen, faxon esetleg személyesen adhatunk előzetes megbízást a bejelentésére. A megbízás során közöljük a leendő jogosult nevét, címét, és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. Amennyiben a jogosult cég, úgy a szerző (formatervező) természetes személy neve és címe is kell.

4. LÉPÉS
A részletek telefonon vagy emailen történő egyeztetése után a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. visszaigazolja a megbízást, megküldi a ”Tényállást” és a számlát. A tényállás a megbízás részleteit rögzíti, ennek aláírásával adjuk ki a végleges megbízást. Egyúttal a kapott számla alapján a bejelentés megbízási díját, ÁFÁ-ját, illetékét is át kell utaljuk.

5. LÉPÉS
A Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. a cégszerűen aláírt tényállás és a megbízási díj kézhez vétele után néhány napon belül bejelenti a formatervezési mintát a Spanyolországban székelő európai védjegyhivatalhoz (hatósági nevén Belső Piaci Harmonizációs Hivatal). Az Iroda közvetlen képviseleti jogosultsággal rendelkezik, ezért külön meghatalmazás benyújtására nincs szükség. Mihelyt az Iroda kézhez veszi az EU hatóság elismervényét értesíti minket, és egyúttal közli a bejelentés napját és ügyszámát. Kb. 2 hónap múlva az Iroda megküldi a lajstromozott design okiratot is. Az oltalom a bejelentési naptól számított 5 évig érvényes, ezután négy alkalommal hosszabbítható. Erre majd külön megbízást kell adjunk az Irodának.