EU védjegy – tennivalók

Európai védjegy: 10 lépésre az 500 milliós piactól

1. LÉPÉS
kaffeeDöntsük el, hogy magyar vagy Európai Uniós védjegyre van szükségünk. Ennek megfelelően válasszunk termékünknek vagy szolgáltatásunknak nevet. Európai védjegy esetén olyan nevet válasszunk, amit hazánkon kívül is megértenek. Magyar védjegyekről a http://www.szabadalmi.hu/ honlapunkon vagy a Védjegy portálon találhatunk bővebb információt. Döntsük el, hogy csak szó védjegyet vagy ábrával kombinált védjegyet óhajtunk levédeni. Válasszunk megfelelő nevet. Egyrészt olyat, ami megkülönböztethet minket másoktól (pl. fantázianév, egyedi szóösszetétel), másrészt olyat, amely termékünk vagy szolgáltatásunk területén nem téveszthető össze más már oltalmazott nevével. Ez utóbbi ellenőrzésére a védjegykutatás szolgál.

2. LÉPÉS (ajánlott)
Olvassuk el a ”Védjegykutatás” menüpont alatt leírtakat, és előzetesen magunk végezzünk némi kutatást, majd a kiválasztott névre végeztessünk európai védjegykutatást.

3. LÉPÉS
Gondoljuk végig, hogy a következő öt évben előreláthatólag milyen termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatosan használnánk a védjegyet. Ezután emailen, faxon, esetleg személyesen adhatunk előzetes megbízást a kiválasztott név/logo európai védjegybejelentésére. A logo-t mindenképp elektronikusan juttassuk el az irodába. A megbízás során közöljük a tervezett védjegyet, a termékek/szolgáltatások rövid listáját, a leendő védjegyjogosult nevét, címét, és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.

4. LÉPÉS
A részletek telefonon vagy emailen történő egyeztetése után a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. visszaigazolja a megbízást, megküldi a ”tényállást” és a számlát. A tényállás a megbízás részleteit (pl. áruosztályok számát és az ezzel összefüggő díjat) rögzíti, ennek aláírásával adjuk ki a végleges megbízást. Egyúttal a kapott számla alapján a bejelentés megbízási díját, illetékét is át kell utaljuk (ez 3 osztályig általában nettó 450 eFt).

5. LÉPÉS
A Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. a cégszerűen aláírt Tényállás és a megbízási díj kézhez vétele után néhány napon belül bejelenti a védjegyet a Spanyolországban székelő európai védjegyhivatalnak (hatósági nevén Belső Piaci Harmonizációs Hivatal; ”OHIM”). Az iroda közvetlen képviseleti jogosultsággal rendelkezik, ezért külön meghatalmazás benyújtására nincs szükség. Mihelyt az Iroda kézhez veszi az EU hatóság elismervényét, értesíti a bejelentőt, és egyúttal közli a bejelentés napját és ügyszámát.

6. LÉPÉS
A bejelentést követően nem sokkal az EU hatóság – a képviselő irodán keresztül – kutatási jelentést küld korábbi hasonló közösségi védjegyekről. E kutatási jelentést tanulmányozzuk át, ilyenkor lehetőség van a védjegybejelentés visszavonására is. A kutatási jelentés készítésekor az OHIM kizárólag a közösségi védjegyek adatbázisát vizsgálja, nem terjed ki tehát a kutatás a korábbi nemzeti védjegyekre sem. A kutatási jelentés tehát csupán az uniós védjegyekre terjed ki, és annak minősége sem éri el a „jól használható” szintet: gyakran tartalmaz irreleváns találatokat, ami viszont fontos lehet, az nem feltétlenül kerül bele. A kutatási jelentés csak a tájékoztatás célját szolgálja, és az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a védjegyek közötti ütközés vagy a relatív kizáró ok ténylegesen fennáll. Ha védjegybejelentésünket nem akarjuk visszavonni, akkor nincs semmi teendőnk. Egy hónap múlva a védjegyet „meghirdetik”, azaz megkezdődik a 3 hónapos felszólalási időszak. E 3 hónap alatt a korábbi védjegyek vagy védjegybejelentések jogosultjai, illetve aki úgy érzi, hogy jogait csorbítaná a védjegy megadása, díj ellenében és bizonyítékokat felmutatva felszólalhat a védjegy megadása ellen.

7. LÉPÉS
Ha felszólalás nem érkezik vagy sikertelen, lajstromozzák a védjegyet. Ezzel optimális esetben befejeződik a védjegy levédése.

8. LÉPÉS (alternatív)
Ha felszólalás érkezik, úgy arról képviselő iroda tájékoztatja a megbízót. Lehetőség van a felszólalóval való megegyezésre is, erre két hónap áll rendelkezésre. Ha ebben a szakaszban visszavonjuk a védjegybejelentést, úgy az illetékmentes, illetve nem kell átvállalni a másik fél költségeit sem. Ha a felszólalás ügyében a hatóságnak kell döntenie, úgy a vesztes fél költségtérítésre kötelezhető. A felszólalás szakmai elhárítása igen nagy, speciális szakértelmet kívánó feladat, ezért erre mindenképp külön megbízást kell adni a képviselő irodának.

9. LÉPÉS
Lajstromozás után az EU hatóság – a képviselő irodán keresztül – megküldi a védjegyokiratot. A védjegy 10 évig érvényes, és hosszabbítható. A regisztrációs folyamat végén (optimális esetben a bejelentéstől számított 6-8 hónap elteltével) egy kisebb összegű megadási díj (nettó 29 eFt) fizetendő.

10. LÉPÉS
rlogoA védjegyet nem elég megszerezni, azt ”karbantartani”, azaz ellenőrizni is kell. Időnként végezzünk kutatást, hogy más nem jelentett-e be hasonló védjegyet, vagy adjunk védjegyfigyelési megbízást. Nemcsak ellenünk szólalhatnak fel (lásd 8. lépés),hanem mi is felszólalhatunk későbbi, érdekeinket sértő védjegybejelentések ellen.